Przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie obiektów

Wykonujemy zarówno przeglądy okresowe roczne jak i pięcioletnie. Każdorazowo przygotowujemy protokoły pokontrolne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaproponować możemy również założenie oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Jest to ważny element, który pozwoli określić i zaplanować przyszłe prace remontowe. Na życzenie klienta możemy również sporządzić dokumentację zdjęciową oraz inwentaryzację obiektu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • administracje budynków użyteczności publicznej,
  • administracje placówek oświatowych,
  • samorządy gminne,
  • deweloperów,
  • prywatnych inwestorów.

Ofertę cenową przygotowujemy na podstawie uzgodnionego zakresu kontroli. Możemy zagwarantować, że będzie ona rzetelnie skalkulowana i atrakcyjna.
Potrzebujesz przeprowadzić kontrolę techniczną obiektu? Zadzwoń 785 323 557 lub napisz biuro@dreamhouse-abi.pl.

i1

Pełnienie funkcji kierownika budowy

i2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

i3

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

i4

Inwentaryzacje budowlane

i5

Kosztorysowanie

i6

Doradztwo techniczne

i7

Przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie obiektów

i8

Opinie budowlane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!