Program Czyste Powietrze

O programie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W programie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła poniżej 5 klasy oraz kompleksową termomodernizację budynków. Wysokość dotacji zależy od osiąganych dochodów oraz zakresu przedsięwzięcia.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła oraz na kompleksową termomodernizację.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Poziomy dofinansowania

Podstawowy

Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł.

Podwyższony

Przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1894 zł w gosp. wieloosobowym,
  • 2651 w gosp. jednoosobowym.

Najwyższy

Przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1090 zł w gosp. wieloosobowym,
  • 1526 w gosp. jednoosobowym.

ZAMÓW WNIOSEK:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!